Zobacz nas na facebooku Zobacz nas na LinkedIn Kontakt telefoniczny 12 280 73 24 Kontakt e-mail promerol@promerol.com.pl

BUILD TO SUIT

Firmy, które nie mogą znaleźć powierzchni magazynowej spełniającej ich wymagania, prędzej czy później staną przed dylematem czy ograniczyć swoje wymagania i wybrać obiekt spośród dostępnych ofert, czy może podpisać z deweloperem umowę na wybudowanie obiektu „szytego na miarę”, czyli „build-to-suit” (dalej: BTS). Podstawową zaletą obiektów typu BTS jest prawo najemcy do wyboru lokalizacji. To ogromny plus, który często jest kluczowym argumentem przemawiającym za wyborem opcji BTS. Konstrukcja obiektu nie determinuje rodzaju współpracy  biznesowej miedzy deweloperem a najemcą, bo obiekt typu BTS  może być zarówno sprzedany klientowi jak i wynajęty, ale w tym drugim przypadku najemca musi się jednak liczyć z tym, że okres umowy najmu wyniesie minimum 10 lat. Chodzi o to, że BTS musi się zwrócić deweloperowi w trakcie trwania umowy najmu. BTS, to także dowolność w zakresie wielkości powierzchni, która jest uzależniona jedynie od potrzeb operacyjnych klienta. Jednocześnie BTS pozwala na racjonalne zagospodarowanie przestrzeni użytkowej obiektu, maksymalne wykorzystanie przestrzeni składowania, optymalizację procesu produkcji i składowania towarów oraz efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych i zainstalowanych w obiekcie rozwiązań technicznych. Nasze przedsiębiorstwo ma stabilną sytuację finansową oraz jest przygotowane organizacyjnie i technicznie do budowy obiektów typu BTS. Jeżeli klient dokona wyboru lokalizacji oraz zdefiniuje swoje wymogi techniczne wobec konstrukcji i wyposażenia obiektu i zagospodarowania terenu, to wybudujemy dla niego obiekt szyty na miarę jego potrzeb. 
Dostosowanie obiektu do potrzeb prowadzonej działalności, to gwarancja komfortowych warunków pracy i tym samym efektywności prowadzonej działalności.
W ramach inwestycji „Build-to-Suit” oferujemy i gwarantujemy:  
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami.